{"path":"\/sites\/all\/themes\/perspektiv\/images\/backgrounds\/","images":["deski_kolor.jpg"]}

Oprogramowanie

Usługi projektowania i budowy oprogramowania:

- usługi analizy wymagań i opracowywania dokumentacji analitycznej,
- modelowanie systemów w języku UML,
- opracowywanie oprogramowania na platformy Arduino i Raspberry PI,
- oprogramowanie typu Embedded,
- interfejsy komunikacyjne,
- testy oprogramowania,
- instalacje i wdrożenia oprogramowania,
- systemy sterowania i monitoringu czujników,
- opieka autorska oprogramowania.